Setup Commander Logo New

 

EvaluateSCButton

Veilig omgaan met software updates én besparen.

 

Al jaren staat in de top van de ICT Security actielijsten dat software patching en updates accuraat en snel uitgevoerd moet worden. Voor Microsoft Operating Systems en Microsoft Applications zoals Office, .Net, Internet Explorer, en Edge zijn de laatste jaren grote stappen gemaakt.

Microsoft heeft door systematisch door ontwikkelen van Windows Update een centrale plek gecreëerd die aangeeft welke Microsoft applicatie een update nodig heeft, waar deze update te vinden is én zorgt voor betrouwbare installatie wijze. De meeste beheer organisaties hebben hierdoor kritieke Microsoft updates binnen enkele dagen naar alle uithoeken van hun omgeving verspreid. De updates zijn vergelijkbaar met een nutsvoorziening als de brandweer altijd en onder één nummer beschikbaar.

Voor common business applicaties (CBA) als pdf-readers en printers, mediaspelers, (e-book-) readers, compressiesoftware, file transfer agents, webrowsers, codecs, Java, Flash en overige third-party middleware zijn de uitdagingen gebleven:
• Wat moet ik patchen
• Waarmee moet ik het patchen
• Hoe zorg ik dat dit foutloos landt op mijn endpoints

Voor een gemiddelde ICT organisatie is het een grote investering om al deze informatie snel en adequaat boven tafel te krijgen en te verwerken naar een oplossing. Vaak wordt daarom gekozen om niet alle gaten te dichten. Wij accepteren dat software kwetsbaarheden, soms gedurende lange tijd, mogen blijven bestaan door slechts enkele keren per jaar een ‘release’ te doen. Dit is ook aan het gilde der kwaadwillenden niet voorbij gegaan. Het overgrote deel van de exploits komt al lang niet meer binnen via kwetsbaarheden op OS maar via de applicatie laag. 

Wij weten het wel dat dit eigenlijk geen veilige benadering is, maar de inspanning wordt geacht niet in verhouding te staan met het risico’s. Wij gaan ervan uit dat bij brand iedereen zelf zijn emmertje pakt, de waterput zoekt en gaat blussen. Hierdoor zijn in honderden bedrijven beheerders bezig exact dezelfde zaken half te doen. Dit terwijl het voor de hand ligt dit één keer goed te doen en als abonnement dienst aan te bieden. Dit is dan ook exact wat Setup Commander Setup Store voor uw bedrijf kan doen.

Real-time beschikken over de laatste patches en updates voor uw applicaties in de juiste media vorm en geoptimaliseerd voor automatische installatie via een legio aan ESD oplossingen. Dit alles vaak ook nog eens tegen veel lagere kosten. 

Benieuwd naar deze oplossing en een ROI berekening? Neem gerust contact op en laat u verrassen hoe eenvoudig en kosten-efficiënt deze ICT security zorgen kunnen worden opgelost.

Bonus voor hen die hier al verder over hebben gedacht:

Voor specifieke business applicaties, die applicaties dus waar formeel technisch beheer is ingericht, zijn patches en updates wel redelijk in beeld. Dit zijn vaak de core applicaties waar een organisatie zijn geld mee verdient. Technisch beheer communiceert nauw met de leverancier en weet zo snel welke patch en update beschikbaar is én waar deze in de juiste versie beschikbaar is. Hoe deze foutloos geïmplementeerd moeten worden om veiligheid van de applicatie en de ICT omgeving waarin deze draait te waarborgen is, dan vaak alsnog niet beantwoord.

Setup Commander helpt alle vormen van setups en installers, dus ook diegene die (nog) niet in de Setup Store beschikbaar zijn op simpele wijze te implementeren. En zijn er problemen? Het support team staat stand-by om te helpen grip te krijgen op dwarsliggende setups. En natuurlijk! ook om nieuwe CBA’s toe te voegen aan de Setup Store om voor alle relevante applicaties van het hoogste veiligheidsniveau en gemak te kunnen profiteren.

Auteur: Erwin Veenhoven 9-12-2015

Ga naar boven