RayEval

Software Evaluation

De intake van een packaging opdracht is een tijdrovend en secuur werk. Indien goed gedocumenteerd en juist beschreven, dan geeft dit in een latere fase van de workflow veel kwaliteitswinst en voorkomt afwijzing of extra communicatie die de doorlooptijd van een package negatief beinvloeden.

Doorgaans wordt de documentatie handmatig gemaakt via screenshots, beschrijving van installatie stappen, veranderingen in de configuratie e.d. Met RayEval kunt u deze stappen intelligent automatiseren en direct documenteren.

Het resultaat is een duidelijke omschrijving met professionele documentatie waarmee de packager aan de slag kan om een kwalitatief package te bouwen. Tenslotte is deze documentatie van onschatbare waarde wanneer in een later stadium (kan ook maanden later zijn) een aanpassing aan het package nodig is en de persoon die hier op dat moment mee aan de slag mag: direct toegang heeft tot de historisch opgebouwde en (igg van RayFlow) centraal opgeslagen documentatie, code snippets, vb-script uitleg, etc.

Uw voordelen:

 1. Versnel het proces voor het maken van intake documentatie
 2. Automatische opnamen van installatie procedure
 3. Eenvoudig met 1 click screenshots maken, eenvoudig omschrijving/opmerking erbij zetten
 4. Het intake project kan eenvoudig worden ge-exporteerd naar bijv. Microsoft Word.
 5. Professioneel en consistente layout van intake documentatie
 6. Mogelijkheid tot aanpassing (bijv. plugin-ins, rapportage, templates, project properties e.d.)
 7. Alle opvolgende stappen in het proces krijgen consistente en uniforme documentatie als basis voor de werkzaamheden
 8. Package parameters kunnen automatisch worden geimporteerd in de documentatie
 9. functioneel test plan als resultaat na het bouwen van de (re)package
 10. borgen van relevante package documentatie (in geval van "export to RayFlow": automatisch)
 11. uiteraard is de documentatie ook voor interne handboeken of andere documenten beschikbaar

Download de RayEval product Flyerhier. (u gaat naar de vendor site zodat de meest recente download kunt vinden)

Prijzen van RayEval treft u aan op onze shop

Testen en zelf proberen ? Vraag een evaluatie versie aan, reserveer 1 a 2 uur in uw agenda en ontdek hoe RayEval uw documentatie op orde krijgt.

RayEval is onderdeel van de complete workflow manager, RayFlow.

Grafik Workflow 2017 RayPackStudio

 

 

 

Ga naar boven