Tenzij anders gespecificeerd, vinden al onze transacties, leveringen en services onder de condities van Nederland ICT plaats.

PDS hanteert voor alle aanbiedingen en overeenkomsten de Algemene Voorwaarden van Nederland ICT. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Een papieren exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico's tussen PDS en u. 

logo nederlandICT

De voorwaarden zijn opvraagbaar bij Nederland ICT of beschikbaar in PDF formaat

Ga naar boven