• Een PDS Support Contract is geldig voor de duur van één jaar en gaat in op de PDS factuurdatum van het supportcontract.
 • Het factuurnummer is uw support contractnummer.
 • Verlenging van het contract geschiedt stilzwijgend met 1 jaar. De opzegtermijn is een maand voor afloop van het contract.
 • Het recht op support op basis van het contract is beperkt tot de persoon / personen in de functie zoals aangegeven bij de afsluiting van het contract.
 • Bij eventuele langdurige afwezigheid of verandering van functie van de betreffende persoon, mag het recht op support overgezet worden naar de vervanger/opvolger van deze persoon.
 • De afnemer is verplicht PDS op de hoogte te stellen van eventuele vervanging/opvolging indien support gevraagd wordt.
 • PDS behoudt zich het recht voor te verwijzen naar een nieuwere versie van de software waar betreffende vraagstukken opgelost zijn.
 • Email support is ongelimiteerd. Echter, PDS behoudt zich het recht voor om, in overleg en met onderbouwing, support te verstrekken op basis van consultancy tarief. Hier wordt altijd vooraf en in overleg met klant over gecommuniceerd.
 • In andere, niet in deze voorwaarden genoemde, voorkomende gevallen gelden de Algemene Bepalingen voor dienstverlening en verlening van onderhoud en de Algemene Voorwaarden voor levering en onderhoud van programmatuur en verlening van gebruiksrechten op programmatuur , zoals opgesteld door ICT Nederland.
 • Uitzonderingen, vragen die niet op basis van het PDS Support Contract behandeld zullen worden:
  • Supportvragen van andere aard dan bepaald in het afgesloten PDS Support Contract
  • Programmeeropdrachten of vragen die naar inschatting van PDS te maken hebben met inhoudelijke werkzaamheden
  • Vragen, die geen betrekking hebben op het product waarvoor het contract is afgesloten.
  • Vragen, gesteld door een persoon anders dan de persoon op wiens naam het contract is afgesloten.

 

 

Help ons om te zorgen dat u
op de hoogte blijft van
voor u relevante nieuwsberichten!
Geef uw voorkeuren op
Ga naar boven